Dakkofferverhuur.nu voor het verhuur van:
dakkoffers, dakdragers, sneeuwkettingen en fietsendragers

Onze voorwaarden

Huurvoorwaarden

Verhuurder
Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van materialen van Dakkofferverhuur.nu gevestigd in IJsselmuiden onder KvK nr. 08170047 BTW nr.NL1383.47.918.B01, verder te noemen de verhuurder.

Huurder
De wederpartij van de verhuurder, verder te noemen huurder.

Huurovereenkomst
Een bindende schriftelijke bevestiging waarin levering, condities en voorwaarden van geleverde/gehuurde materialen in de overeenkomst zijn vastgelegd en zijn ondertekend door verhuurder en huurder en/of zijnde overeengekomen per email.

Onder materiaal wordt verstaan
Het leveren van 1 of meerdere materialen zoals dakkoffers, sneeuwkettingen , fietsdragers zoals vermeld op de huurovereenkomst.
De huurovereenkomst van de te leveren materialen wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst.

Huurperiode
De begin- en einddatum van de te leveren materialen door verhuurder  en de teruggave van deze materialen door huurder eindigt op in de huurovereenkomst afgesproken datum en tijd. Indien de huurperiode wordt overschreden wordt minimaal 1 dag huur plus een extra vergoeding van € 15,00 in rekening gebracht. Elke volgende dag van te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 20,00 plus de daghuur.

De huurder verklaart de gehuurde materialen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. bestaande beschadegingen zijn op foto vastgelegd;

De huurder is te allen tijde en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle indirecte gevolgendaarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde voordoen. Hierin vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde.
Huurder mag geen reparaties verrichten of laten verrichten, tenzij hiervoor  toestemming is verleend door verhuurder. De huurder verplicht zich alle kosten voor vervaning van of reparatie aan het gehuurde, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen. Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden , in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. De huurder betaald de huurprijs vooruit.

Overmacht. Hiervoor kunnen echter geen rechten worden ontleent, de huurder is verplicht
Indien door overmacht de bestelde materialen niet kan worden geleverd, zal de verhuurder zorgdragen voor een vervangend materiaal. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleent, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.

Eerder inleveren
Het eerder terugbrengen van het gehuurde materiaal zal nimmer restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

Waarborgsom
Dakkoffers / Skibox       € 150,00
Dakdragers                      € 100,00
Sneeuwkettingen            €   75,00
Fietsendragers                € 150,00

Eigen risico
Het eigen risico van het gehuurde materiaal is gelijk aan de waarborgsom.

Legitimatie
Bij het ophalen van de materialen kunnen wij de huurder om zijn/haar legitimatie bewijs vragen en hiervan een kopie voor eigen administratie maken.

Betaling
Bij het ophalen van de materialen dienen zowel de huursom als de borgsom contant te worden voldaan. pinnen is niet mogelijk. eventueel kunt u de huursom en de borgsom overmaken op raborekening 14.26.95.637 ten name van Bonhof te IJsselmuiden.

Afrekening

Bij inlevering van de materialen wordt de waarborgsom teruggegeven eventueel onder inhouding van de door de huurder verschuldigde extra kosten.

Anunulering
Indien de huurder van een reeds door de verhuurder en huurder bevestigde huurovereenkomst binnen 10 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleerd kunnen annulerings- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
-bij annulering 1 dag voor aanvang van de huurperiode geldt een bedrag van 100% van de huursom vermeld op de huurovereenkomst.
-bij annulering 2 tot 5 dagen voor de huurperiode geldt een bedrag van 50% van de huursom vermeld op de huurovereenkomst.
-bij annulering 6 tot 10 dagen voor de aanvang van de huurperiode geldt een bedrag van 25% van de huursom.
Bij annulering wordt in ieder geval een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht voor administratiekosten.